Carroussel jaarbericht 2021

Jaarbericht 2021

Parnassia Groep in 2021

Een tweede jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie tijdens corona

Het jaar 2021 was een tweede jaar waarin corona de flexibiliteit en daadkracht van onze cliënten en collega’s op de proef stelde. Dat was te merken aan de uitval onder onze collega’s en het ziekteverzuim, dat tot in het eerste kwartaal van 2022 fors opliep. Er werd ook veel thuis gewerkt en het vinden van een goede balans tussen werk en privé was daarbij een punt van aandacht. Gelukkig ging de zorg door.

De gevolgen van de coronamaatregelen voor onze cliënten, met name de jeugdigen, waren ook duidelijk zichtbaar in de grote vraag naar complexe zorg, waaronder spoedzorg en acute zorg. Helaas bleven er veel cliënten weg bij een behandeling of was deze lastiger vorm te geven. Hierdoor is, net als bij de ziekenhuizen, inhaalzorg nodig in 2022.

Niet alleen de coronaperikelen maakten 2021 tot een zwaar jaar, medio 2021 hebben we ook een zeer ernstige calamiteit gehad met de dood van een collega tot gevolg. De impact hiervan op onze organisatie was enorm. Naar aanleiding van dit geweldsincident hebben we volop ingezet op ons programma Voor alles veilig.

Ondanks deze tegenslagen hebben we ook mooie dingen gerealiseerd. We hebben onze behandelingen en begeleiding gecontinueerd en die werden zeer gewaardeerd door onze cliënten en hun naasten.

We zijn blij met het nieuwe bedrijfsplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld. De input van collega’s, maar zeker ook met die van externe partners zoals financiers, huisartsen en andere (zorg)partners, was daarbij van grote waarde. In het plan hebben we behoud van en inspiratie voor onze collega’s tot belangrijkste speerpunt benoemd voor de komende vier jaren.

Trots zijn we ook op onze zorginnovaties in coronatijd, zoals het Beter Thuis team, Kijk op de Wijk en Samen op stap met Miles, een draagbaar zorghorloge. Voor onze collega’s hebben we het Webcollege fors uitgebouwd. Het Webcollege heeft in 2021 een indrukwekkend aantal van 63.531 deelnemers bereikt met Online Klaslokaal en webinars. Zonder de mogelijkheden van het Webcollege hadden we ons lang zo goed niet door de crisis heen geslagen, hadden veel trainingen vertraging opgelopen en waren boodschappen niet aangekomen.

In 2021 vond ook de voorbereiding op de overgang naar het zorgprestatiemodel plaats voor de behandelingen in de Zorgverzekeringswet. Die is goed voorbereid, wat zich in de praktijk heeft vertaald in een beheerste overgang op 1 januari 2022. Wel is de daadwerkelijke praktijk weerbarstig, midden in een corona-/griepperiode met een hoog verzuim.

We zijn dankbaar voor de inzet en deskundigheid van elke collega, waardoor we samen deze resultaten hebben bereikt !

Namens de raad van bestuur en de bestuursraad,

Stephan Valk

Voorzitter raad van bestuur

Jaarbericht 2021 - infographic

Parnassia Groep 2021

Het jaar in cijfers en grafieken

Bekijk de infographic >

Jaarbericht 2021 - uitgelicht blokken

Ons herstel van 2020 is bestendigd in 2021

Ons herstel van 2020 is bestendigd in 2021

Jaarbericht 2021 - uitgelicht blokken 2

Een 2e jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie

Een 2e jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie