Hoogleraren en lectoren bij Parnassia Groep

-

YolandaNijssen-200.jpg

Bijzonder lectoraat Herstelgericht Werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen, Centre of Expertise Urban Vitality, Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Yolanda Nijssen is als senior onderzoeker verbonden aan de academie van Parnassia Groep. Daar leidt ze onderzoeksprojecten rondom herstelgerichte zorg. Nijssen is opgeleid als verpleegkundige, zowel in de somatiek als in de psychiatrie. Na haar masteropleiding Evidence Based Practice bij het AMC, promoveerde ze in 2000 op een onderzoek naar de kwaliteit van zorg op gesloten opnameafdelingen. Daarna ging ze verder in het onderzoek, eerst bij AMC De Meren/Arkin en later bij Parnassia Groep. Naast het lectoraat Herstelgericht werken bij ernstige psychische aandoeningen, verzorgt Yolanda lessen bij de master GGZ-Verpleegkunde aan de HvA.

De ongeveer 250.000 mensen in Nederland met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) hebben naast hun psychische problemen vaak ook maatschappelijke en financiële problemen, een slechte(re) woonsituatie, een klein netwerk, last van discriminatie en/of (zelf)stigma, en als gevolg daarvan veelal een slechtere gezondheid en een lagere levensverwachting.

Als bijzondere lector Herstelgericht Werken bij Ernstige Psychische Aandoeningen richt Nijssen zich op de vraag ‘hoe kunnen we mensen met EPA zo goed mogelijk ondersteunen bij hun herstel? Vanuit het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar de beste herstelondersteuning in de praktijk.

Voor Parnassia Groep is herstelgerichte zorg een belangrijk speerpunt. Nijssen: “Herstelgericht werken bij cliënten met EPA gaat om goed aansluiten bij hoe iemand zelf zijn klachten en problemen begrijpt, bij zijn culturele, maatschappelijke en sociale context en welke doelen en oplossingen hij ziet.” Nijssen was al nauw betrokken bij verschillende (onderzoeks)initiatieven om herstelgerichte zorg binnen Parnassia Groep naar een hoger niveau te brengen. Het lectoraat is hiervan een logisch vervolg.

Het bijzondere lectoraat Herstelgerichte Zorg sluit aan bij de (andere) lectoraten van het Centre of Expertise Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam en specifiek het thema Intensieve Complexe Zorg. Vanuit dit thema wordt onderzoek gedaan naar concepten als sociale kwetsbaarheid, coping, veerkracht, versterken van het steunsysteem, cliënt- en familieparticipatie en verbeteren van de toegang tot zorg.

Het lectoraat richt zich op vier thema’s waaronder praktijkgericht onderzoek wordt gedaan: 

  1. De herstelgerichte houding. Welke competenties hebben begeleiders nodig? Wat gaat goed en waar liggen de knelpunten?
  2. Methodieken en meetinstrumenten. Hoe werken ze in de praktijk en wat leveren ze op?
  3. De samenwerking tussen de cliënt, de zorgprofessional(s) en het netwerk rondom de cliënt. Hoe verloopt deze?
  4. Beeldvorming en stigma. Hoe worden cliënten bejegend en welke effecten heeft dit?

“Uiteindelijk willen we dat cliënten goede kwaliteit van zorg ervaren, meer zelfregie en goede uitkomsten op het gebied van persoonlijk, sociaal-maatschappelijk en/of klinisch herstel.”