Hoogleraren en lectoren bij Parnassia Groep

-

regulier-hedwig+van+bakel.png

Leerstoel Infant Mental Health, Tilburg University

Prof. dr. Hedwig van Bakel is GZ-psycholoog bij Youz en bijzonder hoogleraar Infant Mental Health aan Tilburg University. Ze houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek naar de kwaliteit van de vroege ouder-kind interactie, preventie en hulpverlening aan baby's, peuters en kleuters en hun ouders. Ze is projectleider van verschillende onderzoeken op het gebied van vroegtijdige signalering en interventies bij risico-baby's en risico-gezinnen. Hiernaast is ze IMH-specialist en voorzitter van de Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH).

Van Bakel studeerde orthopedagogiek en neuro- en revalidatiepsychologie (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisaties Jonge kinderen met een lichamelijke beperking en Kinderneuropsychologie.