Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

CarolineSonnenberg_200.jpg

Ik werk als ouderenpsychiater in het ambulante ouderenteam van Midden Kennemerland, ben leidinggevende zorg van de drie ambulante ouderenteams van Parnassia Noord-Holland, en deelopleider psychiatrie met het profiel ouderenpsychiatrie.

Specifiek voor de ouderenpsychiatrie ben ik betrokken bij de stageplekken op de afdelingen ouderenpsychiatrie en de begeleiding van aios die het profiel ouderenpsychiatrie doen. Ook richt ik mij op het onderwijs ouderenpsychiatrie. Kenmerkende aspecten van de ouderenpsychiatrie, zoals intensieve samenwerking met andere medisch specialisten en consultatie aan verpleeghuizen en thuiszorg, verdienen wat mij betreft een vaste plek in de opleiding. Dat kan ook in de vorm van een maatschappelijke of somatische stage.

De wetenschappelijke ontwikkelingen in de ouderen- en neuropsychiatrie gaan hard en zijn zeer interessant, en dat sluit goed aan bij de verhoogde eisen aan het wetenschappelijke deel van de opleiding. Een andere nieuwe opleidingseis is dat alle aios psychiatrie een stage ouderenpsychiatrie moeten doen en op dit gebied voldoende onderwijs aangeboden moeten krijgen, ook in het algemene deel van de opleiding.  

Ik ben heel blij met deze nieuwe opleidingseisen. Het aantal ouderen in de samenleving neemt toe, evenals de complexiteit en somatische co-morbiditeit bij aandoeningen, waardoor veel psychiaters met ouderen te maken krijgen, ook bijvoorbeeld bij de crisisdienst, in de algemene ziekenhuizen en in de verslavingszorg.  

Ouderenpsychiatrie is het vak van de toekomst. Niet alleen vanwege de toename van het aantal ouderen. Maar ook omdat ouderenpsychiatrie van oudsher ervaring heeft met actuele thema’s in de psychiatrie, zoals het bij de behandeling betrekken van familie, en de multidisciplinaire samenwerking in diverse werkvelden en ketens. Daarbij is het vak ook op wetenschappelijk gebied veelbelovend. Ik hoop dan ook in de opleiding de veelzijdigheid en rijkdom van de ouderenpsychiatrie te kunnen overdragen op de psychiaters in opleiding en zo bij te dragen aan nog meer bevlogen ouderenpsychiaters.