Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

KimSchuch+200x200.jpg

Sinds 2020 ben ik VS-opleider en verantwoordelijk voor verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios) voor de regio Rijnmond en gedeeltelijk Haaglanden. Ik ben verbonden aan de opleidingsinstelling GGZ-VS in het hartje van Utrecht, waar ik me bezig houd met het ontwikkelen en verbeteren van het cursorisch onderwijs.

Als verpleegkundig specialist binnen de ggz verbind je verpleegkundige, psychologische en medische behandelingen. Daardoor ben je goed in staat om zowel naar de ziekte te kijken als naar de mens in zijn context. Naast regievoeren in de behandeling gaat het over mensgerichte zorg die zich richt op gezondheid, functioneren, kwaliteit van leven en waardigheid van het leven. 

We proberen onze vios op te leiden als T-shaped beroepsbeoefenaar met ieder een eigen aandachtsgebied als zelfstandig behandelaar. Belangrijke bekwaamheden zijn een diagnose stellen en behandelen op grond van vooraf gestelde zorguitkomsten, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het gebruiken van de resultaten van de wetenschap, het onderwijzen en opleiden van zorgverleners, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het tonen van verpleegkundig leiderschap.  

In een lerende praktijk vind ik fysieke en psychologische veiligheid, om tot optimaal leren een belangrijk speerpunt. Als lid van de commissie veilig opleiden zet ik me in voor een veilig en enthousiasmerende leer-cultuur binnen Parnassia Groep.