Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

maartje+brink+200x200.jpg

Naast mijn werk als opleider ben ik werkzaam als verpleegkundig specialist ggz bij een FACT team van Parnassia in Noord-Holland. Daarnaast ben ik lid van de themagroep somatiek van het platform verpleegkundig en agogisch onderzoek en innovatie. Tevens ben ik lid van de vakgroep VSggz en hou ik mij bezig met het loopbaanperspectief en de ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep.

ls opleider vind ik het belangrijk om de aankomende verpleegkundig specialisten als beroepsprofessional op te leiden, waarbij rekening gehouden wordt met de mens in zijn geheel.

Ik vind het belangrijk dat naast de medische diagnostiek ook de verpleegkundige diagnostiek de benodigde aandacht krijgt in de behandeling van onze cliënten. Verpleegkundige diagnostiek is gericht op de gevolgen van de ziekte, het functioneren en herstel. Hier is ruime aandacht voor in het cursorisch onderwijs bij de opleidingsinstelling in Utrecht en in de praktijk, in de beroepscompetenties klinisch handelen, wetenschappelijke kennis en onderzoek en innovatie en implementatie. Zo worden onze vios opgeleid tot verpleegkundig leiders.

In mijn werk als opleider hecht ik waarde aan een veilig opleidingsklimaat, waarbij samenwerken met verschillende collega’s in de diverse lagen van de organisatie belangrijk is. Ik heb dan ook veel contact met collega-opleiders van de medisch specialistische vervolgopleidingen, verpleegkundige en agogische opleidingen en natuurlijk de werkbegeleiders, leidinggevenden en directeuren van de zorgbedrijven.