Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

regulier-johannes-oosterloh%281%29.jpg

Johannes Osterloh is opleider verpleegkundig specialist in de regio Haaglanden, voorzitter van de Verpleegkundige en Agogische Staf van Parnassia Groep (VAS) en werkt daarnaast bij PsyQ ADHD in Den Haag. “Nadat ik verpleegkundige werd, heb ik ook een opleiding tot psycholoog afgerond, waarna ik toch koos verder te studeren om verpleegkundig specialist te worden.”

“Vanuit mijn rol als VAS-voorzitter draag ik een visie en gedrevenheid uit om een grote beroepsgroep vooruit te stuwen”, aldus Osterloh. “Dat is niet makkelijk in tijden van schaarste en krapte. Onze leerlingen vormen naar mijn mening het fundament om een duurzame, effectieve ggz te krijgen én een beter perspectief voor verpleegkundigen en agogen te creëren. Zij stellen zich open voor nieuwe perspectieven, met state-of-the-art kennis en competenties. 

De verpleegkundig specialist is daarbij in mijn ogen één van de grootste katalysatoren om beroepsontwikkelingen én professionele zeggenschap aan te jagen in de ggz. Dit doen zij door onderbouwd, inhoudelijk leiderschap te tonen vanuit een autonome verpleegkundige expertise van cliëntniveau tot en met landelijk bestuursniveau. Collega’s op te leiden tot dergelijke ambassadeurs van ons beroep is voor mij dan ook een prachtige kans.

Ik hoop dat de opleiding toenemend breder kijkt naar de rol van de verpleegkundig specialist in zorgorganisaties. Door professionele rollen naast het primaire proces te stimuleren, kunnen we de positionering en professionele zeggenschap stimuleren en borgen voor alle onze beroepsgenoten.”