Zoeken

In opdracht van de Gemeente Den Haag is Parnassia actief op zoek gegaan naar kwetsbare Haagse burgers die hulp nodig hebben, maar zelf de weg naar hulpverlening niet kunnen vinden.  Het gaat om mensen bij wie een vermoeden is van psychische problemen en/of een verslaving. Meestal hebben deze mensen veel problemen, op meerdere levensgebieden. 

Het team ‘Achter de Voordeur’  ondersteunde al na enkele maanden 471 mensen. Vaak leven deze mensen in schrijnende levensomstandigheden, onzichtbaar voor de ‘normale’ hulpverlening. Zij vallen tussen wal en schip vanwege ingewikkelde regelgeving, slechte ervaringen met de GGZ of gemeentelijke voorzieningen. Bovendien zijn zij niet in staat hun eigen sociale hulpbronnen te gebruiken. Onze begeleiding is laagdrempelig, in de wijk, met een lange adem. Zonder voorbedachte methoden om hen te begeleiden naar een passende vorm van zorg of welzijnsvoorzieningen. Zelfs verzekerd zijn is geen vereiste. Deze eenvoudige vorm van hulpverlening is vandaag de dag uniek in zijn vorm.