Leveringsvoorwaarden ggz

Als je zorg krijgt van één van organisaties van Parnassia Groep dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van toepassing. Hierin staat aan welke afspraken wij ons als instelling moeten houden en ook welke afspraken voor jou gelden. Naast deze voorwaarden geldt wat wettelijk is geregeld.

Deze voorwaarden gelden voor cliënten die vanaf 1 maart 2017 bij Parnassia Groep in zorg zijn. Cliënten die voor die datum in zorg waren, vallen onder de oude voorwaarden.