Onderzoek Mark van der Gaag Research Centre

Het Mark van der Gaag Research Centre (MRC) is een onderzoekscentrum binnen Parnassia Groep, gericht op toegepast onderzoek met impact op de dagelijkse praktijk.

  • Ontwikkelen van een Patroon Intake voor Parnassia Groep, als voorspeller van verschillende uitkomstmaten, zoals prognose, kwaliteit van leven, zorgintensieve trajecten en zorggerelateerde kosten.
  • Inzicht in de effectiviteit van EMDR, exposure therapie en cognitieve herstructurering voor mensen met psychose en comorbide PTSS.
  • Inzicht in de effectiviteit van de nieuwe exposuretherapie ‘Deep Memory’ voor mensen met ernstige angstklachten.
  • Inzicht in de effectiviteit van een speciale website om mensen te laten inzien dat hun bijzondere en buitengewone ervaringen niet gek of vreemd zijn, zodat ervaringen die vervelend zijn niet verder toenemen. 

Belangrijke zorginnovaties

Het MRC is leidend (geweest) in de ontwikkeling van verschillende belangrijke zorginnovaties in de langdurige zorg, zoals cognitieve gedragstherapie bij psychose, vroegdetectie en preventie, traumabehandeling bij psychose en virtual reality CGT bij overmatige achterdocht. Het MRC heeft een verbintenis met de TOPGGz afdeling Early Detection and Intervention Team (EDIT) Haaglanden van PsyQ.

Voorbeelden onderzoek MRC

Dit onderzoek betreft een grote cohortstudie én de ontwikkeling van een herstelgerichte nieuwe intake voor Parnassia Groep, de Patroon Intake. Dit is een blended (digitale en face-to-face) intakeprocedure die uitgaat van het idee dat psychische problemen zichzelf in stand houdende complex-dynamische systemen zijn.

De Patroon Intake heeft als doel om de diagnostische informatie te verzamelen waarmee een ‘model’  kan worden gebouwd van de cliënt in zijn of haar omgeving. Deze bestaat uit bouwstenen (cliëntkenmerken en omgevingskenmerken) die worden verbonden tot éé patroon. Dit patroon kan vervolgens dienen als voorspeller van verschillende uitkomstmaten, zoals prognose, kwaliteit van leven, zorgintensieve trajecten en zorggerelateerde kosten.

Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van EMDR, exposure therapie en cognitieve herstructurering voor mensen met psychose en comorbide PTSS te onderzoeken, met het oog op de implementatie van deze behandelingen in de klinische praktijk. Door het onderzoeken van de werkingsmechanismen van de therapieën hopen we de effectiviteit te kunnen verbeteren. Daarnaast zal door middel van netwerkmodellen de dynamische interactie tussen psychose en PTSS over tijd worden onderzocht om het begrip van de samenhang tussen de twee stoornissen te verbeteren. Vanuit dergelijke kennis kunnen nieuwe hypothesen worden opgesteld over bijvoorbeeld de preventie van psychose bij mensen die een trauma hebben meegemaakt.

In het DeepMemory project werken verschillende (zorg)professionals van Parnassia Groep samen om te onderzoeken of de veelbelovende techniek ‘deepfake’ een nieuw perspectief kan bieden wanneer mensen vastlopen in ernstige angstklachten. Er wordt een nieuwe exposuretherapie ontwikkeld die mensen helpt hun angstbeelden te overschrijven: met behulp van deepfake worden positieve digitaal gefabriceerde herinneringen gemaakt. Bij de inzet van zo’n technologie spelen veel vraagstukken rondom ethiek, inzetbaarheid en bruikbaarheid van de techniek. Daarom richt dit project zich in eerste instantie op het ontwikkelen van een DeepMemory protocol, het opzetten van een ethisch kader en worden er een zestal experimenten uitgevoerd met deepfake. De experimenten geven inzicht in de bruikbaarheid van de toepassing en de manier van toepassen. Bekijk de aflevering van Tegenlicht waar dit onderzoek aan bod komt.

In het Eerder = Beter onderzoek van de TOPGGz afdeling Early Detection and Intervention Team (EDIT) Haaglanden van PsyQ onderzoeken we of een website kan helpen mensen te laten inzien dat hun bijzondere en buitengewone ervaringen niet gek of vreemd zijn, zodat ervaringen die vervelend zijn niet verder toenemen. We kijken of de website die we gemaakt hebben een positieve invloed heeft op de manier waarop mensen naar hun bijzondere ervaringen kijken en of de website goed werkt. Volwassenen tussen de 16 en 30 jaar die wel eens een bijzondere ervaring hebben (gehad) en daar geen hulp voor krijgen op dit moment, kunnen meedoen. Het onderzoek start in november 2022 en zal naar verwachting zes maanden duren.

Aanmelden of vragen? Mail uitvoerend onderzoeker Laurens Nijhuis via onderzoek2022@parnassiagroep.nl of neem telefonisch contact op via: 06 - 832 255 62.

TOPGGz-keurmerk EDIT

De afdeling EDIT van PsyQ heeft het TOPGGz-keurmerk. Hiermee heeft de afdeling bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Lees meer over dit keurmerk.