Klacht via Klachtencommissie

Informatie ivm Corona maatregelingen

“In verband met de uitbraak van het coronavirus zal de klachtenprocedure en de werkwijze van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris tot nader order mogelijk afwijken van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement.

Het algemene uitgangspunt is dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Contact met degenen die klachten hebben zullen daardoor bij voorkeur verlopen via de telefoon en e-mail. Alleen bij Wvggz of Bopz klachten betreffende toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat een mondeling hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz en de Jeugwet zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt.
​​​​​​​
Per geval zal bekeken worden welke maatregelen het meest passend zijn. De klachtencommissie en de klachtenfunctionaris stellen zich daarbij op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen Parnassia Groep. U wordt hierover door de ambtelijk secretaris en de klachtenfunctionaris geïnformeerd. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures.”

Schriftelijke klacht indienen bij Klachtencommissie Patiënten

200x200+dame+onderaan+trap+met+oranje+achtergrond.png

Wij lossen jouw klacht graag op. Om jouw klacht zo snel mogelijk op te lossen, bespreek je dit met de behandelaar of anders de leidinggevende. Ook kun je met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of familievertrouwenspersoon (fvp) in gesprek gaan over jouw klacht. Ben je dan nog steeds niet naar tevredenheid geholpen? Dan kun je jouw klacht schriftelijk indienen.

Uiteraard doen we ons uiterste best voor de hoogste zorgkwaliteit en klanttevredenheid. Kijk ook even naar onze klachtenregeling. Daar staan stapsgewijs de mogelijkheden die je hebt om een klacht in te dienen.

Ben je na de gesprekken nog steeds niet naar tevredenheid geholpen? Dan kun je jouw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie patiënten. Dat kan tijdens jouw behandeling bij Parnassia Groep, maar ook na afloop. Je kunt zelf een klacht indienen, maar iemand anders kan dat ook namens jou doen.

Bekijk uitspraken Wvggz klachten​​​​​​​

Procedure  schriftelijke klacht indienen

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die geen belangen heeft bij Parnassia Groep. De procedure is als volgt.

  • Je stuurt jouw klacht naar de Klachtencommissie Patiënten. Vervolgens oordeelt deze commissie of de klacht in behandeling wordt genomen.
  • Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, adviseert de Klachtencommissie de Raad van Bestuur de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De Raad van Bestuur neemt vervolgens een beslissing over eventueel te nemen maatregelen.
  • Je ontvangt de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk. De betrokken persoon of afdeling krijgt de uitspraak eveneens toegezonden.

In het reglement van de Klachtencommissie staat meer informatie over de procedure.

Klachtencommissie per regio

Wij kennen 4 regio's met ieder een eigen Kamer in de Klachtencommissie.

regio Haaglanden, Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag
Klachtencie.patientenHaaglanden@parnassiagroep.nl
088 357 00 80 of 088 357 00 27

regio Noord-Holland, Postbus 305, 1900 AH Castricum
klachtencommissie-NH@parnassiagroep.nl
088 358 08 19

regio Rijnmond, Prins Constantijnweg 48-54, 3066 TA Rotterdam
klachtencommissie@parnassiagroep.nl
06-53 31 17 53

regio Oost-Nederland, Postbus 62, 6865 Doorwerth.
Klachtencommissie@leokannerhuis.nl