Bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

De PVP is niet in dienst van Parnassia Groep en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij of zij komt op voor uw belangen en staat altijd aan uw kant. De PVP helpt u zaken op een rijtje te zetten en zoekt met u naar de beste weg om uw klacht op te lossen. Als u dat wilt, bemiddelt de PVP tussen u en de betrokken hulpverlener(s).

De PVP vertelt wat uw rechten als patiënt zijn en helpt u, als dat nodig is, bij het schriftelijk indienen van uw klacht. Informeer verder bij de stichting PVP.