Klachtenregeling

klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om jou, je familie of naasten te behandelen en te begeleiden op een manier die aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.

Klachten over de behandeling

Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Ben je niet tevreden, dan willen we dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht lost niets op en kan je behandeling in de weg staan.

Je kunt jouw ontevredenheid of klacht melden aan de medewerker met wie jij contact hebt of zijn of haar leidinggevende. Zij gaan graag het gesprek met je aan en proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Is een gesprek met de betrokkene(n) niet mogelijk of verloopt het niet naar tevredenheid? Neem dan contact op met de leidinggevende van de afdeling.

Vragen? Neem contact op met de klachtenondersteuner

Je kunt jouw klacht online melden via een reactieformulier

Je kunt ook het papieren klachtenformulier naar ons antwoordnummer sturen

Wat kan hij/zij voor jou doen?

De klachtenfunctionaris:

  • kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden
  • kan je eventueel helpen je klacht op papier te zetten
  • kan je ondersteunen bij het indienen van de klacht
  • kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing
  • houdt je op de hoogte van het verloop
  • verwijst zo nodig door naar andere klachtmogelijkheden

Kies jouw klachtenfunctionaris

Ook kan je met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) of familievertrouwenspersoon (FVP) in gesprek gaan over jouw klacht.

Wij lossen jouw klacht graag op. Om zo snel mogelijk tot een lossing te komen, kun je bovenstaande stappen volgen.

Is jouw klacht daarmee niet naar tevredenheid afgehandeld?

Dan kan je jouw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie patiënten. Dat kan tijdens jouw behandeling bij Parnassia Groep, maar ook na afloop. Je kan zelf een klacht indienen, maar iemand anders kan dat ook namens jou doen.

De klachtenfunctionaris kan je helpen bij het indienen van jouw klacht.

Hoe werkt de klachtencommissie?

Ben je niet tevreden over een klachtafhandeling? In dat geval kan je jouw klacht voorleggen aan een aantal instanties buiten Parnassia Groep.

De belangrijkste zijn

Afhankelijk van de aard van de klacht, wend je je tot het regionaal tuchtcollege, de burgerlijke rechter of de strafrechter. De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), de familievertrouwenspersoon (fvp) of jouw advocaat adviseren je hierbij

Advies nodig? ​​​​​​

Onze klachten ondersteuners kunnen u adviseren.

T: 088-357 76 60 (werkdagen tussen 9 en 11 uur)
E: klantenreacties@parnassiagroep.nl