Onderzoek over acute psychiatrie

Onze visie is dat beter worden het beste thuis kan gebeuren. In de eigen omgeving en met zoveel mogelijke betrokkenheid van partner, kinderen, vrienden, buren en de eventueel vaste behandelaar.

  • Inzicht in de kenmerken van jongeren met acute psychische problemen, zoals leeftijd, geslacht en problematiek om daarmee preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen.
  • Toetsen of het IHT-model (Intensive Home Treatment) effectief is om psychiatrische crises buiten het ziekenhuis te behandelen en welke elementen van het model essentieel zijn om de beoogde effecten te bereiken. Duidelijkheid verkrijgen over de effectiviteit van de inzet van IHT op het aantal (gedwongen) opnames bij cliënten in crisis die in behandeling zijn bij een ambulant ggz-team. 

Voorbeelden onderzoek acute psychiatrie 

Wereldwijd wordt al jaren een toename gezien van kinderen en jongeren met acute psychiatrische problemen, die worden gezien op de spoedeisende hulp of binnen de crisisdienst. Binnen dit onderzoek bestuderen we de kenmerken van deze groep, zoals leeftijd, geslacht en problematiek om preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen. Een toename van crisisbeoordelingen van jeugdigen enerzijds en vermindering van bedden anderzijds maakt de noodzaak nog groter om te zoeken naar maatregelen die opname kunnen voorkomen. Meer kennis over de impact die de COVID-pandemie heeft (gehad) op het in een psychiatrische crisis raken van jongeren kan helpen bij de aanpak van dit soort situaties in de toekomst. Lang niet alle jongeren met veel problemen krijgen hulp of raken in crisis. Meer kennis over beschermende factoren kan helpen trainingen voor jongeren te ontwikkelen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de spoedpoli jeugd van Youz in de regio Rotterdam Rijnmond.

Intensive Home Treatment (IHT, vaak ook IBT genoemd – Intensieve Behandeling Thuis) biedt thuis intensieve hulp aan mensen die door psychiatrische problemen in crisis zijn of dreigen te raken. Met deze intensieve behandeling wordt een (vrijwillige) opname voorkomen. Ook begeleidt IHT mensen die na een klinische opname naar huis gaan, maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. Op deze manier worden opnames verkort. Het is een relatief nieuw model, waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. 

Er vinden momenteel verschillende onderzoeken plaats naar IHT binnen Parnassia Groep. Het onderzoek Modelgetrouwheid en effectiviteit van Intensive Home Treatment (IHT) is bedoeld om erachter te komen of het IHT-model effectief is om psychiatrische crises buiten het ziekenhuis te behandelen en welke elementen van het model essentieel zijn om de beoogde effecten te bereiken. Subdoel is om inzichtelijk te maken in hoeverre IHT-teams modelgetrouw werken.
Het IBT team Zaandam en de twee IBT teams van Rotterdam Zuid werken mee aan dit onderzoek.

Het onderzoek Effect van IHT op opname vergelijkt de groep cliënten die IHT ontvangt met een groep die ‘care as usual’ krijgt. Het doel is duidelijkheid te verkrijgen over de effectiviteit van de inzet van IHT op het aantal (gedwongen) opnames bij cliënten in crisis die in behandeling zijn bij een ambulant ggz-team. Verder wil het onderzoek duidelijkheid geven over het aantal opnamedagen, de crisiscontacten en de kosteneffectiviteit.

Dit onderzoek vindt plaats bij de IBT teams in Rotterdam Zuid van Antes.