Onderzoek over Depressie

Ongeveer een op de vijf volwassenen krijgt gedurende zijn leven een depressie. Er zijn verschillende bewezen effectieve behandelingen, maar bij 20-30% van de cliënten hebben die onvoldoende effect. 
  • De depressieonderzoeken die wij doen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in het beloop en het resultaat van de behandeling. Met als doel om beter advies te kunnen geven welke specifieke behandeling voor een bepaalde cliënt op een bepaald moment het meest passend is. Dit doen we in overleg met de cliënt (gedeelde besluitvorming) om de juiste indicatie te stellen.
  • Ook onderzoeken we of behandelingen die op deze manier worden vormgegeven beter aanslaan. We verwachten dat zo’n gepersonaliseerde behandeling betere resultaten geeft.

Onderzoek naar depressie vindt plaats op de locaties van Depressie en de Depressiekliniek bij PsyQ in Den Haag.

Voorbeelden onderzoek Depressie

Binnen het ENIGMA-project zijn behandelgegevens, met terugwerkende kracht en anoniem, geanalyseerd om factoren te kunnen identificeren die invloed hebben op het beloop en de uitkomst van depressiebehandelingen. Het doel is om aan de hand van de bevindingen de bestaande indicatiestelling en/of behandelingen te verbeteren.

De Ketaminestudie onderzoekt het effect van ketamine bij cliënten met een hardnekkige depressie. In de eerste studie werden capsules met esketamine vergeleken met een placebo. De studie werd in 2021 afgerond. Bij de tweede studie (verwachte startdatum in 2022) zal orale esketamine vergeleken worden met elektroconvulsie therapie (ECT) bij cliënten met een hardnekkige depressie. Daarnaast worden gegevens verzameld en geanalyseerd over het effect en de bijwerkingen van behandeling met orale esketamine en vanaf 2022 ook van behandeling met intranasale esketamine (neusspray).