Onderzoek over ADHD

Nog te vaak krijgen volwassenen met ADHD een verkeerde diagnose en daardoor een verkeerde behandeling. We moeten meer leren over ADHD bij volwassenen om deze cliënten betere diagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Kennis opbouwen van ADHD bij volwassenen is een belangrijk doel van deze onderzoekslijn.

  • Inzicht in de specifieke kenmerken en problematiek van vrouwen met ADHD.
  • Inzicht in het effect van behandeling van ADHD en/of slaap op de ADHD-symptomen en de slaapproblemen. 

Onderzoek naar ADHD bij volwassenen vindt plaats in het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen van PsyQ in Den Haag. Het kenniscentrum implementeert de resultaten uit haar wetenschappelijk onderzoek in nieuwe behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk. Het is nauw verbonden met de afdeling ADHD bij volwassenen en ouderen van PsyQ in Den Haag, waar de cliëntenzorg plaatsvindt. Deze afdelingen samen hebben sinds 2008 het TOPGGz keurmerk.

Bij het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen lopen momenteel meerdere grootschalige onderzoeken naar AD(H)D bij volwassenen en ouderen.

Voorbeelden ADHD-onderzoek

Ondanks een groeiende erkenning van AD(H)D bij vrouwen, blijft het onderzoek naar de beleving van AD(H)D bij vrouwen nog steeds ver achter bij dat van mannen. In de praktijk zien we dat AD(H)D bij vrouwen gepaard gaat met andere problemen dan bij mannen, en er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hun gezondheid.

Daarom werkt het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen samen met de koepel van AD(H)D patiëntenorganisaties in Europa, ADHD Europe aan een internationaal onderzoek naar de ervaringen en gezondheid van vrouwen met AD(H)D. Dit onderzoek is in voorbereiding. Meer lezen over dit onderzoek.

Veel mensen met ADHD hebben slaapproblemen. In dit onderzoek kijken we wat het effect is van behandeling van ADHD en/of slaap op de ADHD-symptomen en de slaapproblemen. Ofwel: heeft het behandelen van slaapproblemen ook een positief effect op de ADHD-symptomen, en heeft, andersom, het behandelen van de ADHD-symptomen een gunstig effect op de slaap. Op dit moment worden de data van dit onderzoek verzameld.