Onderzoek over bipolaire stoornissen

Leven met een bipolaire stoornis heeft ingrijpende gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving. Met medicatie, begeleiding, psychotherapie en zelfmanagement kunnen de symptomen verminderen, maar een aanzienlijk deel van de cliënten blijft terugkerende stemmingsklachten houden. Daarnaast kunnen er bijwerkingen optreden door medicatie.

  • Meer kennis van het ziektebeloop bij mensen met een bipolaire stoornis (waarom heeft de ene cliënt veel meer last van stemmingswisselingen dan de andere?) als basis voor nieuwe effectieve behandelmethodes.
  • Kennis van de invloed van het medicijn lithium op de nierfunctie: hoe vaak leidt dit tot problemen en wat is dan verstandig beleid?

Voorbeelden van onderzoek Bipolaire stoornissen

Om te onderzoeken hoe het komt dat klachten terugkomen, voert PsyQ de BINCO-studie uit, in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). We weten nog niet waarom het beloop van de ziekte per persoon verschilt. Ook is onvoldoende bekend wat er precies in het lichaam gebeurt tijdens een manische of depressieve episode. Bipolaire depressie is daarnaast vaak moeilijk te behandelen met de huidige behandelmethodes. De BINCO-studie moet leiden tot meer duidelijkheid en nieuwe effectieve behandelmethodes. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de locaties van PsyQ in Rotterdam en Den Haag.

Cliënten met een bipolaire stoornis gebruiken vaak het medicijn lithium. Dit onderzoek gaat over de vraag of lithium moet worden voortgezet als zich een vermindering van de nierfunctie voordoet. We willen meer kennis opbouwen van de invloed van lithium op de nierfunctie: hoe vaak leidt dit tot problemen en wat is dan verstandig beleid?

Het onderzoek vindt plaats bij de polikliniek voor bipolaire stoornissen van Antes, die is voortgekomen uit de eerste ‘lithium-poli’ van Nederland. Van oudsher vindt hier systematische monitoring van het medicatiegebruik plaats.