Forensische psychiatrie onderzoek

De helft van de gedetineerden in Nederland heeft een psychiatrische stoornis of een problematisch alcohol- of drugsgebruik. Daarnaast komt een verstandelijke beperking veel voor: zo’n 5-25% van deze doelgroep heeft een verstandelijke beperking. Hierdoor lukt het vaak niet het dagelijkse leven op orde te krijgen en stapelen problemen met wonen, werk, sociaal gedrag, financiële problemen en invulling van vrije tijd zich vaak op. Behandelen van stoornissen en begeleiding bij problemen op deze levensgebieden zijn nodig om terugval in crimineel gedrag te voorkomen.

  • Verbeteren van behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten (voorspellers van delictgevaarlijkheid) voor cliënten met een forensische achtergrond.

Kennis van het effect van en de wisselwerking tussen deze problemen is van belang voor een goede behandeling en het voorkomen van terugval (recidive). Wetenschappelijk onderzoek draagt hier aan bij.

Onderzoek naar forensische problematiek vindt plaats binnen Fivoor. Fivoor heeft als doel de behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten (voorspellers van delictgevaarlijkheid) voortdurend te verbeteren. Fivoor doet onderzoek naar het effect van de behandeling, onder andere op het gebied van verslaving en lichte verstandelijke beperking (LVB). Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van onze risicotaxatie. Dit gebeurt in samenwerking met andere forensisch-psychiatrische instellingen, hogescholen en universiteiten.
Een voorbeeld is het onderzoek naar het effect van behandeling bij cliënten met een combinatie van een licht verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis en een forensische achtergrond.