Onderzoekslijn Ziekenhuispsychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie richt zich op de combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen. Die komen niet alleen vaak tegelijkertijd voor, maar kunnen elkaar ook negatief beïnvloeden.

  • Inzicht krijgen in de relatie tussen Electroconvulsie Therapie (ECT) en geheugenproblematiek.
  • Aan de hand van big-data technieken een voorspeller vinden voor somatische ziekte onder psychiatrische patiënten, met als doel betere monitoring in de ggz.
  • Kennis opbouwen van somatische oorzaken van psychische klachten.

Bij mensen die daadwerkelijk behandeld of opgenomen worden op een afdeling voor ziekenhuispsychiatrie gaat het om complexe problemen die specialistische zorg vereisen. Het is niet mogelijk deze zorg op een reguliere psychiatrische afdeling te leveren, vanwege de somatische problemen. Hiervoor is een integratie van specialistische psychiatrische en somatische behandeling nodig  Dit zorgaanbod heeft in hoge mate een spoedeisend karakter. Voorbeelden hiervan zijn terminale zorg bij EPA-patiënten of  (neuro)psychiatrische co-morbiditeit bij HIV-patiënten, pijnpatiënten met psychiatrische co-morbiditeit, ernstige katatonie of een levensbedreigend stadium van anorexia.

Voorbeelden onderzoek Ziekenhuispsychiatrie

ECT is een belangrijke interventie voor ernstige psychiatrische ziektebeelden, zoals depressie en katatonie. Als bijwerking kunnen mensen problemen met hun kortetermijngeheugen krijgen. Tot op heden is het niet duidelijk waarom en bij wie dit ontstaat. Blijvende schade is zeer zeldzaam; toch zien mensen vanwege deze bijwerking op tegen de behandeling of zien er zelfs vanaf.

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de relatie tussen ECT en geheugenproblematiek. Mogelijk kunnen we met die kennis ook interventies bedenken om deze bijwerkingen te voorkomen.

Sinds vele jaren wordt er op de afdeling onderzoek gedaan naar palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten. Psychiatrische patiënten komen veelal laat in beeld met vergevorderde lichamelijke ziekte. De onderzoeksvraag is of we aan de hand van big-data technieken een voorspeller voor somatische ziekte onder psychiatrische patiënten kunnen vinden, met als doel betere monitoring in de ggz.

Psychiatrische symptomen kunnen door een veelheid van somatische oorzaken ontstaan. Doordat deze situatie relatief zeldzaam is, is er tot op heden weinig specifieke kennis rondom het voorkomen en eventueel voorspellen van deze relatie. Met dit onderzoek proberen we deze kennis te vergroten en een somatische oorzaak van een psychiatrisch symptoom beter te kunnen herkennen.