Onderzoek Trauma

Deze onderzoekslijn focust op het optimaliseren en verbeteren van bestaande evidence-based behandelingen voor psychotrauma. Verder onderzoeken we de onderliggende mechanismen van deze behandelingen in de klinische praktijk, om daarmee het behandelaanbod voor PTSS te kunnen innoveren.

  • Meer zicht op hoe exposure therapie het beste kan worden uitgevoerd bij cliënten met PTSS.
  • Inzicht in de behandelcondities en effectiviteit van exposure therapie bij cliënten met PTSS als gevolg van seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd.
  • Inzicht in de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het instrument PsychoMotorisch Diagnostisch Instrument (PMDI), ofwel: in hoeverre stemt de beoordeling met de PMDI van verschillende behandelaren overeen?


De achtergrond van onze onderzoeksinspanningen en -investeringen is de wetenschap dat er effectieve psychotherapeutische en medicamenteuze behandelingen voor Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) bestaan, maar dat een belangrijk deel van de cliënten niet of onvoldoende op deze behandelingen reageert. Soms doordat zij deze behandelingen niet krijgen aangeboden, soms doordat deze behandelingen niet aanslaan. De uitdagingen voor praktijk en wetenschap betreffen dus 1) het invoeren van effectieve behandelingen, inclusief training en voorlichting; 2) effectmeting en aanpassing van behandelingen in complexe doelgroepen; 3) verdere verbetering van effectiviteit en efficiëntie van behandelingen. 

Voorbeelden onderzoek psychotrauma

‘Optimizing Exposure Therapy for Posttraumatic Stress Disorder’

Exposure therapie is een bewezen effectieve behandeling voor PTSS klachten. In Nederland geldt exposure therapie als één van de eerste keuzes in de behandeling van PTSS. Toch profiteert niet iedereen voldoende van deze behandeling. Het is dus belangrijk meer zicht te krijgen op hoe exposure therapie het beste kan worden uitgevoerd. Het doel van deze randomized controlled trial (RCT) is om uit te zoeken of de manier waarop exposure therapie wordt uitgevoerd, effect heeft op de PTSS klachten. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor de rol van leerprocessen.

‘Improving PTSD Treatment for Adults with Chilhood Trauma’

De IMPACT studie onderzoekt de behandeling van cliënten met PTSS ten gevolge van seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd. Van deze groep cliënten werd lange tijd gedacht dat zij exposure therapie niet aan zouden kunnen. De IMPACT studie, waarin drie behandelcondities werden vergeleken, toonde echter onder andere aan dat bij ruim 70% van de cliënten de klachten aanzienlijk verminderden. Op dit moment wordt gekeken naar de rol van emotie-regulatie en de therapeutische relatie bij de behandeluitkomsten. Daarnaast worden de lange termijn effecten van behandeling in kaart gebracht.

PMDI ‘Psychomotor diagnostics for PTSD, reliability and validity of a psychomotor diagnostic instrument for adult patients with posttraumatic stress disorder’

Hoewel PTSS geassocieerd wordt met diverse problemen in bijvoorbeeld lichaamsbeleving, is er in de huidige diagnostiek en behandeling vaak weinig aandacht voor die lichamelijke aspecten. Daarom is een PsychoMotorisch Diagnostisch Instrument (PMDI) ontwikkeld, waarin non-verbale informatie wordt gebruikt om een zorgvuldige en betrouwbare diagnostische procedure op te stellen. De huidige studie onderzoekt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van dit instrument, oftewel: in hoeverre de beoordeling met de PMDI van verschillende behandelaren overeenstemt.

TOPGGz-keurmerk Psychotrauma

De afdeling Psychotrauma van PsyQ heeft het TOPGGz-keurmerk. Hiermee heeft de afdeling bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Lees meer over dit keurmerk.