Eetstoornissen onderzoek

Onderzoek naar eetstoornissen wordt wereldwijd vooral gedaan onder Westerse tiener- en jongvolwassen vrouwen, omdat eetstoornissen binnen deze groep het meeste voorkomen. Het gevolg is dat er te weinig kennis is van het signaleren en de diagnostiek van eetstoornissen bij andere groepen.

  • Ontwikkelen van diagnostiek voor mensen met een migratieachtergrond, mannen en ouderen met een eetstoornis.
  • Verbeteren van de kwaliteit van zorg, (terugval)preventie en nazorg, verbeteren van diagnostiek en innovatieve behandelingen bij eetstoornissen, al dan niet in combinatie met andere psychische problematiek.

In de afgelopen tien jaar heeft Parnassia Groep onder andere deelgenomen aan (internationaal) onderzoek gericht op de ontwikkeling van diagnostiek voor atypische groepen. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratie-achtergrond, mannen en ouderen, zodat ook deze groepen zorg op maat krijgen.

Onderzoek naar Eetstoornissen wordt binnen Parnassia Groep gedaan in het Eetstoornis Experts Netwerk (EEN), een samenwerkingsverband van PsyQ, Youz en Emergis. EEN hecht veel belang aan het vernieuwen van behandelingen voor cliënten met een eetstoornis en onderzoekt ook het effect van behandelingen. Al onze onderzoeken hebben betrekking op de kwaliteit van zorg, (terugval)preventie en nazorg, verbeteren van diagnostiek en innovatieve behandelingen bij onder andere co-morbiditeit. EEN bezit sinds 2021 het TOPGGz keurmerk.

TOPGGz-keurmerk Eetstoornissen

Eetstoornis Experts Netwerk heeft het TOPGGz-keurmerk. Hiermee hebben zij bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Lees meer over dit keurmerk.