Onderzoek Verslaving

In deze onderzoekslijn proberen we het ontstaan en voortbestaan van verslaving beter te begrijpen, maar we doen ook onderzoek naar het verbeteren van behandelingen.

In de onderzoeken kijken we naar factoren die van invloed zijn op verslaving. Dit zijn trauma, impulsiviteit, persoonlijkheidsstoornissen, tijdsbeleving en (sociaal) vertrouwen. Daarnaast onderzoeken we de inzetbaarheid en effectiviteit van Virtual Reality in de behandeling van een stoornis in het gebruik van alcohol. 

In alle thema’s verdiepen we ons in onderliggende, transdiagnostische factoren, die helpen te begrijpen hoe verslaving werkt. Daarnaast richten we ons op het vaak samengaan van verslaving met andere stoornissen, waarbij persoonlijkheidsstoornissen en PTSS onze belangrijkste focus vormen.

Voorbeeld onderzoek Verslaving

Een voorbeeld van een studie uit deze onderzoekslijn is de PACT-studie. In de PACT-studie wordt onderzoek gedaan naar de behandelrelatie bij jongeren in de jeugdpsychiatrie en jeugdverslavingszorg. De eerste resultaten zijn verrassend: de klik tussen behandelaar en jongere is van groot belang voor succes van de behandeling. Als een van de twee deze klik niet ervaart, is de kans op een goede behandeluitkomst aanzienlijk kleiner.

Video: de kracht van de Klik

Onderzoek naar verslaving vindt plaats bij Antes, Brijder en in de ouderenzorg van Parnassia.