Infant Mental Health onderzoek

In de onderzoekslijn Infant Mental Health (IMH) wordt onderzoek gedaan naar de zorg voor het jonge kind, in de leeftijd tot 6 jaar. Om de hulpverlening te verbeteren, doet Youz onder andere onderzoek naar de invloed van jeugdervaringen van ouders op het contact met hun kind.

  • Inzicht in de doorwerking van vroege ervaringen van ouders op het contact en spel met hun eigen kind, om ouders die bij ons in zorg komen, nog beter te helpen zichzelf te begrijpen en hun kind te begeleiden.

Een fijne relatie tussen ouder en kind is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Samen spelen is een natuurlijke manier om dat te stimuleren. De eigen opvoeding en ervaringen van de ouder als kind hebben echter veel invloed op het contact. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de doorwerking van vroege ervaringen van ouders op het contact en spel met hun eigen kind. Want daarmee kunnen we ouders die bij ons in zorg komen, nog beter helpen zichzelf te begrijpen en hun kind te begeleiden.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij Youz in Noord- en Zuid-Holland.

Video: onderzoek naar jeugdervaringen en de opvoeding: