Onderzoek Ouderen

Veel wetenschappelijk onderzoek binnen de psychiatrie wordt uitgevoerd onder volwassenen onder de 55 jaar, wat het lastig maakt de resultaten en interventies te generaliseren naar oudere cliënten.

  • Inzicht in de specifieke kenmerken van ouderen om daarmee de behandeling van psychische klachten te kunnen afstemmen op aspecten die samenhangen met leeftijd en ‘frailty’: de kwetsbaarheid om meerdere stoornissen (somatisch en psychisch) te kunnen ontwikkelen.

Zo is er bijvoorbeeld op het gebied van middelengebruik, slapeloosheid, onderhoudsbehandeling van lithium en het late ontstaan van psychoses nog erg weinig onderzoek gedaan onder ouderen. Veel van het onderzoek staat nog in de kinderschoenen, terwijl sommige problematiek, zoals slapeloosheid, juist bij deze groep erg veel voorkomt.   

In het onderzoek naar de onderhoudsbehandeling van lithium kijken we bijvoorbeeld op welke gebieden oudere volwassenen met een bipolaire stoornis verschillen van jongere volwassenen, om zo meer rekening met leeftijd te kunnen houden tijdens de behandeling.  

Een ander belangrijk onderzoeksgebied is frailty; de kwetsbaarheid bij ouderen om meerdere stoornissen (somatisch en psychiatrisch) te ontwikkelen. Frailty is een betere voorspeller van toekomstige gezondheidsproblemen dan de kalenderleeftijd. Door middel van onderzoek willen we inzicht krijgen in de mate waarin frailty voorkomt binnen de ouderenpsychiatrie, hoe frailty het beste gemeten kan worden, de samenhang met (verschillende) psychiatrische stoornissen en de voorspellende waarde van frailty. Hoe meer inzicht in deze zaken, hoe beter we er de psychiatrische behandeling op kunnen afstemmen. 

Deze onderzoeken worden uitgevoerd bij Parnassia in het Klinisch Centrum Ouderen in Den Haag en de Ouderenkliniek in Castricum.