Onderzoek Verpleegkundige thema’s

Binnen Parnassia Groep zijn veel verpleegkundigen bezig met onderzoek en innovatie. Dit gebeurt op verschillende niveaus en in verschillende vormen, variërend van hbo-v-studenten die groepsgewijs aan een afstudeeropdracht werken, via verpleegkundig specialisten-in-opleiding die onderzoek uitvoeren, tot en met verpleegkundige promovendi die over meerdere jaren aan een promotieonderzoek werken.

We onderscheiden drie overkoepelende thema’s: 

  • Herstelgerichte zorg 
  • Somatiek en Leefstijl 
  • Crisis en Veiligheid 

Deze thema’s zijn relevant voor een groot deel van de verpleegkundige zorg die binnen Parnassia Groep wordt geboden. Zij zijn diagnose-overstijgend. 

Voorbeeld onderzoek Verpleegkundige thema's

Mijn IBT

Een voorbeeld van onderzoek door verpleegkundigen is de ontwikkeling van de E-Health module ‘Mijn IBT’ (Intensieve Behandeling Thuis). In de toekomst wordt het gebruik van E-Health steeds belangrijker in de zorg, ook binnen de ggz. Soms sluit de techniek echter onvoldoende aan bij de praktijk, en dat zorgt voor frustratie. Door uitvoerende zorgmedewerkers te betrekken bij het ontwikkelproces kunnen we dit voorkomen.  

‘Mijn IBT’ is een compacte module die zowel behandel- als zelfhulpmodules bevat en gericht is op de blended care acute psychiatrie. In deze online behandelmodule zijn verschillende bestaande interventies opgenomen, die zich richten op het zelfmanagement en herstel van de cliënt. Mijn IBT is inmiddels opgenomen in het online behandelaanbod van Parnassia Groep.