Onderzoek Online behandelen

Psychotherapie is vaak (bewezen) effectief, maar niet voor iedere cliënt. Tegelijkertijd neemt de vraag naar psychotherapie toe. Cliënten vragen naar een flexibeler aanbod van diagnostiek en behandeling. Ook professionals hebben meer behoefte om diagnostiek en behandeling op moderne wijze vorm te geven. Steeds vaker worden daarom ICT-middelen ingezet om face-to-face behandelingen te ondersteunen of zelfs te vervangen.

  • Onderzoek naar de effectiviteit en waarde van innovatieve technologische en digitale ondersteuning en dier-ondersteunende interventies als aanvulling op psychotherapie in de behandeling.

Het inzetten van dieren is een andere ontwikkeling om de therapeutische interactie en het resultaat van psychotherapie te ondersteunen. Ook een combinatie is mogelijk: denk aan het inzetten van huisdieren in een online behandeling om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, of als troost op moeilijke momenten. Dit geeft een andere dimensie aan ‘afstand-nabijheid’. 

Het onderzoek naar de effectiviteit en waarde van innovatieve technologische en digitale ondersteuning en dier-ondersteunende interventies staat nog in de kinderschoenen. Er is ook nog weinig onderzoek gedaan naar de veranderde therapeutische relatie en de competenties die hiervoor nodig zijn.  

De onderzoekslijn Online Behandelen initieert en begeleidt onderzoek op het gebied van werkingsmechanismen, effectiviteit, terugvalpreventie van innovatieve interventies, de (veranderende) therapeutische relatie, en de (veranderende) psychotherapeutische vaardigheden bij diverse cliëntenpopulaties. De onderzoekslijn heeft als doel wetenschappelijke inzichten uit dit onderzoek te verkrijgen die ten goede komen aan de kwaliteit van zorg aan cliënten en het klinisch handelen van professionals. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de afdeling PsyQ Online.