Onderzoek Orthopsychiatrie

De onderzoekslijn Orthopsychiatrie meet de effectiviteit van behandelingen voor kinderen en jongeren met een combinatie van psychische stoornissen en ernstige gedragsproblemen.

  • Vergroten van de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van zorg aan kinderen en jongeren met zowel psychische klachten als ernstige gedragsproblemen. 

De behandeling van deze doelgroep richt zich op het verminderen, stabiliseren en leren omgaan met de psychische stoornissen, het verminderen van de gedragsproblemen en recidivegevaar alsook op verbetering van de omgang met ouders/verzorgers en sociaal netwerk.  

De onderzoekslijn Orthopsychiatrie richt zich op het aantonen van de effectiviteit van deze behandeling en het vergroten van de kwaliteit van zorg aan de kinderen en jongeren. Dat doen we door structurele dataverzameling. Daarnaast worden instrumenten ingezet om de doelgroep in kaart te brengen en om verandering in het functioneren te meten.  

De onderzoekslijn heeft een aantal onderzoeksthema’s: Schematherapie, Systeemgericht werken en Meisjes met gedragsproblemen. Onderzoek naar gedragsproblemen bij jongeren is tot dusver vooral gedaan onder jongens. Er is nog weinig bekend over gedragsproblemen bij meisjes en de uitingsvormen daarvan.

Het orthopsychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd op de afdelingen De Fjord en Het Palmhuis van Youz.