Onderzoek over persoonlijkheidsstoornissen

Binnen Parnassia Groep wordt veel onderzoek gedaan bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. Het is bedoeld om de behandeling en kwaliteit van leven van mensen met zo’n stoornis te verbeteren door middel van ‘matched care’.

Momenteel bestaat de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen meestal uit langdurige en intensieve psychotherapie. De kosten daarvan zijn hoog en de wachtlijsten zijn lang. Effectieve kortdurende interventies zijn dus zeer welkom en daarom onderwerp van onderzoek. Een voorbeeld is onderzoek naar het effect van de kortdurende experiëntiële schematherapiegroep op de ernst van persoonlijkheidsstoornissen.

Ander onderzoek richt zich op trauma, emotieregulatie, LVB (licht verstandelijke beperking), stigma, de toegevoegde waarde van partnerrelatiegesprekken en hallucinaties bij borderline.

Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen binnen Parnassia Groep is veelal afkomstig van ons Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Wij doen dit samen met verschillende andere afdelingen van PsyQ.

Voorbeelden lopend onderzoek persoonlijkheidsstoornissen

Bestaande behandelingen voor een persoonlijkheidsstoornis zijn lang en kostbaar. Er zijn aanwijzingen dat Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR-)therapie binnen een kortere tijd gunstig kan zijn voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. We vergelijken 10 sessies EMDR met een controlegroep die geen behandeling krijgt. Zo onderzoeken we het effect van EMDR-therapie op de ernst van een persoonlijkheidsstoornis en de emotieregulatie. Ook evalueren we de kosteneffectiviteit en het effect van EMDR-therapie op traumasymptomen, functioneren en levenskwaliteit.

Traumatisering speelt een grote rol bij persoonlijkheidsstoornissen. Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) komt bij bijna de helft van de mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis voor. De combinatie van beide diagnoses is geassocieerd met een slechtere kwaliteit van leven en een grotere kans op een poging tot zelfmoord.

Het is nog niet duidelijk hoe vaak PTSS voorkomt bij mensen met een andere persoonlijkheidsstoornis dan de borderline persoonlijkheidsstoornis. Door dossiers van onze cliënten door te nemen onderzoeken wij de aanwezigheid van PTSS bij mensen met alle types van persoonlijkheidsstoornissen. 

Cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis  kunnen stemmen horen. Deze cliënten kunnen daar veel last van ondervinden. Kennis over verschillen en overeenkomsten in cognitief functioneren bij mensen die wel en die geen stemmen horen kan inzicht geven in mogelijke onderliggende biologische mechanismes. Het meeste onderzoek op dit onderwerp heeft zich gericht op mensen met schizofrenie.

In het huidige onderzoek willen wij het cognitief functioneren vergelijken bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis die geen stemmen horen, die wel stemmen horen en een controlegroep.