Onderzoek over dubbele problematiek

De onderzoekslijn Dubbele Problematiek omvat een aantal studies gericht op het behandelen van cliënten met een ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met een ernstige verslaving. De onderzoeken vinden plaats binnen de afdeling Centrum voor Dubbele Problematiek (CDP) van het HIZ Den Haag, onderdeel van Fivoor.

  • Meer en betere behandelingen voor cliënten met zowel een middelenstoornis als persoonlijkheidsproblematiek.
  • Inzicht in de manier waarop de eigen geschiedenis van hulpverleners van invloed is op het behandelen/begeleiden van cliënten, waardoor cliënten betere zorg krijgen.
  • Inzicht in de effectiviteit van de cognitieve gedragstherapeutische module Seeking Safety voor cliënten met dubbele problematiek.

Voorbeelden onderzoek Dubbele problematiek

Groepsschematherapie

Het onderzoek Beyond Addiction kijkt naar het effect van groepsschematherapie bij cliënten met een zowel een middelenstoornis als persoonlijkheidsproblematiek. Het betreft hier innovatief onderzoek  naar een aangepaste verkorte versie van schematherapie die geschikt is gemaakt voor verslaving en groepsgewijs wordt aangeboden. Het doel in bredere zin is het vergroten en verbeteren van de behandelmogelijkheden voor deze doelgroep.

Traumatische incidenten op de werkvloer

Deze studie gaat over het omgaan met traumatische incidenten op de werkvloer binnen de forensische en klinische psychiatrie. Binnen de CRITIC-study wordt onderzocht wat de invloed is van het meemaken van nare gebeurtenissen op het werk, waarbij specifiek gekeken wordt naar de levensgeschiedenis van de hulpverlener zelf en wat dit betekent voor de relatie tussen kwaliteit van leven en de nare gebeurtenissen. Hulpverleners krijgen hierdoor inzicht in de manier waarop hun eigen geschiedenis van invloed is op het behandelen/begeleiden van cliënten, waardoor cliënten betere zorg krijgen.

Effect module Seeking Safety

Hoe effectief is de Seeking Safety module bij cliënten met een dubbele problematiek? Deze cognitieve gedragstherapeutische module is effectief gebleken voor de behandeling van de combinatie van verslaving en trauma-gerelateerde stoornissen. Het herstel van veiligheid en het verlagen van stress is hierbij belangrijk en gelijk een onderscheid ten opzichte van andere CGT, waarbij de verwerking van trauma voorop staat. Het onderzoek naar Seeking Safety moet inzicht geven of deze module ook effectief is voor de doelgroep met een dubbele problematiek.