Onderzoek Farmacogenetica

Farmacogenetica is het onderzoek naar de interactie tussen genen en geneesmiddelen. Behandeling met medicatie is bij slechts een derde van de cliënten effectief. Er zijn een aantal effectieve behandelingen, maar door (genetische) heterogeniteit van cliënten en de vele bijwerkingen is de effectiviteit beperkt.

  • Ontwikkelen van een nieuw algoritme dat helpt bij het vinden van de juiste medicatie in de juiste dosis voor elke individuele cliënt, om zo de effectiviteit van de behandeling te vergroten.

Farmacogenetische testen bepalen iemands genetische factoren waarmee de respons en bijwerkingen op de medicatie voorspeld kunnen worden. Met deze kennis kan de effectiviteit van behandelingen worden verhoogd. 

PSY-PGx is het eerste niet-commerciële, grootschalige, en internationale initiatief om dit voor psychische stoornissen te onderzoeken. Het doel is om de beste kwaliteit van zorg te bieden, om persoonlijk lijden te verminderen, en om de maatschappelijke last van psychiatrische stoornissen te verminderen. Om dit te bereiken, wordt er een klinische studie bij psychiatrische cliënten uitgevoerd. Het resultaat zal een nieuw algoritme zijn dat helpt bij het vinden van de juiste medicatie in de juiste dosis voor elke individuele cliënt. 

Dit onderzoek vindt plaats bij PsyQ door psychiater en klinisch farmacoloog dr. Roos van Westrhenen.