Onderzoek Integrale teams

De nieuwe jeugdwet uit 2015 moest integrale jeugdzorg beter mogelijk maken: één gezin, één plan, één behandelaar. In de regio Den Haag wordt dit sinds 2018 vorm gegeven met het innovatieve zorgaanbod Beter Thuis.

  • Evaluatie van het innovatieve zorgaanbod ‘Beter Thuis’, waarmee ambulante teams alle gezinsleden hulpverlening biedt die noodzakelijk is voor duurzame participatie in de maatschappij.

Beter Thuis biedt alle gezinsleden hulpverlening die noodzakelijk is voor duurzame participatie in de maatschappij. De hulpverlening richt zich op alle aspecten van ‘het gewone leven’, zoals individuele en gezinsproblematiek, woonsituatie, financiën, opleiding en arbeidstoeleiding. 
Door onder andere het werkproces, profielen van gezinnen en werkcompetenties van Beter Thuis gedetailleerd in kaart te brengen, kunnen andere teams en organisaties leren van de succesfactoren.  

De onderzoekslijn Integrale Teams richt zich op de evaluatie van deze innovatieve hulpverlening. Dit gebeurt aan de hand van verschillende deelprojecten, uitgevoerd bij de drie ambulante specialistische integrale teams bij zorgbedrijf Youz in de regio Den Haag. Beter Thuis is een initiatief van de instellingen Jeugdformaat, Ipse De Bruggen en Youz.